Unity In Multiplicity (Al-Wahdah Fil-Katrah) - Pandang Satu atas yang banyak,Pandang banyak atas yang Satu
Since establishment, TAAT Foundation has coordinated and organized various charitable events and activities. These are aimed towards raising awareness of beneficial action and contribution to all layers of society.
Aktiviti

Semenjak penubuhan, Yayasan TAAT telah menguruskan dan mengendalikan berbagai acara dan aktiviti kebajikan. Usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesedaran amal jariah dan sumbangan kepada semua lapisan masyarakat.